Kaag en Braassem opent gesprek over windlocaties

De Windvogel heeft in samenwerking met coöperatieve Windmolengroep Jacobswoude en Eneco een gezamenlijk principeverzoek gestuurd naar de gemeente om windmolens te ontwikkelen. Kaag en Braassem is geen locatie voor windenergie in de Visie Ruimte en Mobiliteit (VRM) van de Provincie Zuid-Holland. Toch zijn er inwoners die wel windmolens willen. Er is dus een signaal richting de Provincie nodig waarin inwoners aangeven windmolens van onderop te willen. Aan de groep initiatiefnemers ligt het niet in ieder geval; zij laten duidelijk van zich horen.

Inmiddels is er ook een energiecoöperatie opgericht in Kaag en Braassem: KBenergie.

Lees dit artikel voor meer informatie:
https://www.leidschdagblad.nl/rijn-en-veen/actiegroep-voor-windmolens-kaag-en-braassem

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën