Nieuws uit bewonerstraject Bodegraven-Reeuwijk

In Bodegraven-Reeuwijk is in het nieuwe coalitieakkoord een mooi voornemen opgenomen ten aanzien van een klimaatneutrale gemeente. De ambitie om in 2035 klimaatneutraal te zijn is gehandhaafd. Uit het akkoord: ‘Het ruimtelijk beleid van de provincie Zuid-Holland staat op dit moment geen windmolens en grootschalige zonnevelden toe. Toch willen we voorbereid zijn op eventuele wijzigingen van dit beleid. Door nu al met inwoners het gesprek aan te gaan over mogelijke locaties voor windmolens en zonnevelden en deze te benoemen, wordt het risico verminderd dat de provincie locaties aanwijst waar geen draagvlak voor is. (…) Daarnaast kijken we ook naar andere locaties, zoals de taluds van de A12, we gaan concrete stappen zetten, voorsorteren op wijzigingen van provinciaal beleid, door locaties te zoeken voor zon en wind i.s.m. bewoners, zodat er gedragen locaties uitkomen.’

Gemeenteraad
Robert Smits (GroenLinks) is verantwoordelijk wethouder en wil de nieuwe gemeenteraad meenemen in het lopende proces. Daarom heeft de Windvogel in juni samen met de lokale coöperatie zich voorgesteld aan de nieuwe raad. De tweede bijeenkomst voor inwoners is gepland na de zomervakantie, de exacte datum volgt nog. In deze bijeenkomst gaan we de opgehaalde locaties screenen en beoordelen op effecten voor natuur, omgeving en energieopwekking.

Samenwerken met andere gemeenten
Omdat er meer gemeenten in of om het Groene Hart zijn die van onderop windmolens en zonnevelden willen bouwen, zoals Alphen aan den Rijn, Kaag en Braasem en Leiderdorp, zoeken we de samenwerking op om onze krachten te bundelen richting de provincie.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën