Gezocht: nieuwe voorzitter

Wil jij je inzetten voor de duurzame energietransitie?

Dan is De Windvogel een unieke plek voor jou. Als burgercoöperatie staan wij middenin de dagelijkse praktijk van het ontwikkelen van duurzame energieprojecten. We werken samen met gemeenten en lokale energiegroepen om vooral windmolens te bouwen. We hebben veel kennis in huis en hebben 3400 leden die ons daarin steunen.

De organisatie

De Windvogel is een landelijk werkende energie coöperatie met windmolens en zonnedaken die gebouwd zijn voor en door burgers. De Windvogel is betrokken bij de bouw van een flink aantal nieuwe burger-windmolens in grote en wat kleinere windparken. Momenteel loopt onze participatieronde waarin leden kunnen meedoen om de nieuwbouw te financieren. In 2020 en 2021 gaan de heipalen de grond in en daarna zal de schone windstroom uit onze eigen molens gaan stromen. Daarnaast staat er een aantal initiatieven voor nieuwe burger-windprojecten, die we, samen met lokale energiegroepen verspreid over het land, van onderaf op willen zetten.

Diversiteit in bestuur

De ledenvergadering van De Windvogel wil meer diversiteit in het bestuur en vraagt een vrouw of een man-jonger- dan-35-jaar voor het bestuur. We zijn dus op zoek naar een jonge en/of vrouwelijke voorzitter.

Verbindende factor

We zoeken een voorzitter die een verbindende factor is tussen leden, bestuur en derden. De voorzitter creëert draagvlak voor de missie van De Windvogel en draagt deze, samen met de rest van het bestuur, actief uit. Het bestuur van De Windvogel bestaat naast de voorzitter uit een secretaris, een penningmeester, en vijf andere bestuursleden.

De voorzitter is het gezicht van De Windvogel. Intern zit de voorzitter de vergaderingen voor van het Algemeen bestuur en het Dagelijks bestuur.

De voorzitter is verantwoordelijk voor:

Het besturen, samen met de andere bestuurders van de coöperatie. Dit betekent het agenderen en voorbereiden van onderwerpen en besluiten waarover het bestuur besluit en het initiëren van nieuwe initiatieven ten behoeve van de doelstelling van De Windvogel.

De taken van de voorzitter zijn:

— Het vertegenwoordigen van de coöperatie bij gemeenten, provincies, lokale energie coöperaties en zakelijke partners waar De Windvogel mee samenwerkt.

— Het uitdragen van de coöperatieve gedachte en de doelstelling van De Windvogel op bijeenkomsten en congressen.

— Het initiëren van nieuwe duurzame energie projecten, door het overtuigen van maatschappelijke spelers van het belang van coöperatieve wind- en zonne-energie.

Vergoeding

Tijdsbeslag is minimaal een halve dag per week. De vergoeding van de voorzitter: De vergoedingen aan de voorzitter variëren van € 25 tot 50 per uur naar activiteit en voor zover de diverse begrotingen strekken.

Heb jij interesse? Neem dan contact op met info[at]windvogel.nl.

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën