Drie Amsterdamse windturbines met minder overlast én toch meer energie

Brief naar provincie en gemeentebestuur over voornemen indienen vergunningaanvraag

Nog geen heipaal maar wel een hele mijlpaal: Amsterdam Wind en NDSM energie hebben een brief gestuurd naar de wethouder en de gedeputeerde over ons voornemen om een vergunningaanvraag in te dienen. Dat betekent dat wij weer een belangrijke stap zetten in de ontwikkeling van windenergie in Amsterdam Noord.

Drie windmolens van 200 meter

In de brief staat een voorlopig voorkeursalternatief. Alle varianten van opstellingen die we hebben onderzocht, blijven binnen de grenswaarden van de toegestane geluidoverlast. Maar één variant sprong er duidelijk bovenuit: een opstelling van drie turbines met een rotordiameter van 160 meter en een tiphoogte van 200 meter. Wij hebben voor deze opstelling gekozen omdat er voor veel minder omwonenden geluidsoverlast verwacht wordt, én omdat deze opstelling méér duurzame windenergie oplevert. We zijn uitgegaan van een strengere norm voor geluid, namelijk 45dB Lden en zijn daarmee voorzichtiger richting omwonenden. Landelijk gold voorheen een 47 dB Lden norm, die is nu buiten werking.

De brief bevat de belangrijkste conclusies uit de onderzoeken die wij de afgelopen maanden hebben laten doen. Ook hebben we de gesprekken met omwonenden in alle omgevingsberaden meegewogen in de keuze voor het voorkeursalternatief.

Puzzel

Het is een hele puzzel om de beste plekken voor windturbines te vinden. We hebben in dit gebeid te maken met hoogspanningslijnen, vaarwegen en vliegroutes voor de luchthaven. Ook zijn er plannen voor nieuwe woningbouw in de directe omgeving. Dat betekent dat een aantal locaties minder geschikt zijn voor windturbines. Wij hebben nu drie goede locaties uitgekozen, en onderzoeken die nog verder voordat we de vergunningaanvraag indienen. Het voorkeursalternatief is nog een voorlopige keuze tot we precies weten hoe de puzzel in elkaar past.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën