De Windvogel zoekt enthousiaste bewoners regio Drentse Monden

Participeren in windpark via De Windvogel
met lokale coöperatie in Drentse Monden

Een plaatselijke burgercoöperatie onder de vleugels van De Windvogel. Daarvoor zoekt De Windvogel omwonenden van windpark De Drentse Monden en Oostermoer die lid willen worden en vervolgens meebeslissen over de opbrengsten uit de opgewekte windenergie. Bewoners beslissen dus zelf mee over de opbrengst van De Windvogel. Met het geld dat de lokale coöperatie beheert, kunnen vele nieuwe duurzame projecten voor de regio gefinancierd worden. Zo zijn de windmolens een vliegwiel voor nieuwe duurzame ontwikkeling. De lokale economie profiteert optimaal.

Omwonenden kunnen, samen met de leden van De Windvogel, voor € 2,5 miljoen investeren in dit windpark. Mensen die investeren (vanaf 50 euro) krijgen een jaarlijkse rente op hun participatie. Op dit moment bedraagt die rente 2%.
Daarnaast kunnen met de opbrengst die overblijft na het betalen van de rente aan de leden nieuwe duurzame buurtprojecten worden gefinancierd. Dat kan doordat De Windvogel een coöperatie is met duurzaamheid als uitgangspunt, en zonder winstoogmerk.

Buurtprojecten in de regio
Behalve windenergie wil De Windvogel ook andere duurzame projecten, zoals bijvoorbeeld zonprojecten, in de buurt realiseren. De opbrengsten uit windmolens maken het mogelijk om te investeren in meer duurzame projecten, waarvan de coöperatie samen met de omwonenden wil vaststellen waar behoefte aan is. Dat kan bijvoorbeeld ook de aanleg van snel internet zijn, of het isoleren van een sporthal/buurthuis, om maar iets te noemen.
Weet u nog een duurzaam project of een zonnig dak in de regio van het windpark De Drentse Monden en Oostermoer? Neem dan contact op via www.windvogel/contact of info@drentsemondenoostermoer.nl  

Lid worden
Zolang er nog geen lokale coöperatie is, kunnen omwonenden lid worden van De Windvogel voor eenmalig 50 euro. Leden kunnen vervolgens participeren in het windpark met een bedrag dat zij zelf bepalen (vanaf 50 euro).
De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering (ALV) van De Windvogel. De ALV heeft eerder bepaald dat een deel van de opbrengsten besteed wordt aan buurtprojecten rondom de windmolens van De Drentse Monden en Oostermoer.

Het burger aandeel in het windpark
Het totale windpark in de Drentse Veenkoloniën bestaat uit 45 windmolens. In totaal zijn hier ruim 100, lokaal gevestigde, agrarische bedrijven bij betrokken. De Windvogel doet mee in het windparkdeel van Duurzame Energieproductie Exloërmond (DEE). Dat deel voorziet in de bouw van  16 van de 45 windmolens. Burgers investeren via De Windvogel € 2,5 miljoen in dat deel.

Meer informatie over participeren
Wilt u meehelpen aan de lokale coöperatie? Stuur dan een mail naar info@windvogel.nl
Meer informatie over participeren staat op www.windvogel.nl/participeren of kunt u eveneens opvragen via info@windvogel.nl

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën