De RES brengt windenergie dichterbij

Van de Voorzitter

Klimaatakkoord_energie terug aan burgers

Na het energieakkoord in 2013 maakte windenergie een grote sprong voorwaarts. De Windvogel heeft daar een klein graantje van meegepikt. We zijn voor een klein deel mede-eigenaar van twee grote windparken die belangrijk zijn om die doelstellingen van het energieakkoord te halen. Uit die periode heeft Nederland zijn lessen geleerd en De Windvogel ook. Daarom is een andere aanpak bedacht voor het ontwikkelen van windparken. De windparken die nodig zijn voor de doelstellingen worden verdeeld via de regionale energie strategieën (RES). Deze regionale aanpak in combinatie met de lessen die we geleerd hebben, geven coöperatieve windenergie mooie kansen.

De eerste les voor windontwikkeling in Nederland is dat het opschrijven van vage begrippen als participatie en draagvlak op duizenden manieren kunnen worden uitgelegd, zoveel dat ze eigenlijk geen betekenis meer hebben. In het nieuwe klimaatakkoord wordt daarom ook niet meer gesproken over het algemene begrip participatie, maar over eigendomsparticipatie. Dat zorgt ervoor dat burgers écht worden betrokken in windprojecten vanaf het begin. Burgers zijn niet langer een drempeltje om te nemen om draagvlak te krijgen, ze worden partner in het project met draagvlak als gevolg. Deze aanpak hanteert De Windvogel al 29 jaar en de laatste 7 jaar hebben we die verder doorontwikkeld door goed samen te werken met lokale coöperaties.

De tweede belangrijke les is dat windenergie dicht bij huis ontwikkeld moet worden. De RES brengt de ontwikkeling dichter bij de mensen. Door ontwerp ateliers kunnen bewoners zelf locaties aanwijzen en maatschappelijke eisen stellen aan de projecten. Het gaat dan niet alleen meer om waar de windmolens worden gebouwd, maar ook om hoe ze worden gebouwd.

Leden van De Windvogel wonen door het hele land en u zult in de komende jaren ongetwijfeld mails krijgen via De Windvogel om uw stem te laten horen in dit soort bijeenkomsten. Door nauw samen te werken met de andere coöperaties in die regio’s bouwen we aan verbanden om gezamenlijk op zijn minst 50% van de opgave in die regio voor onze rekening te nemen. Door de inbreng van onze kennis en ons grote ledenaantal kunnen we ervoor zorgen dat er in de volgende fase van de energietransitie echt een substantieel deel van de energieproductie in handen komt van burgers.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën