ALV 10 oktober online geslaagd

De ALV van 10 oktober stond in het teken van de Jaarrekening 2019. Door corona was de jaarrekening nog niet door de accountant beoordeeld bij de ALV van afgelopen juni. Een goede reden dus om nogmaals een online ALV te organiseren. Er logden 48 leden in via Zoom. Een voordeel van online vergaderen is dat je makkelijker tussen de drukke zaterdagactiviteiten door even kan meedoen, zo vonden de leden. Het online stemmen ging goed en er was volop interactie.

Jaarrekening: een zonnige toekomst

De deelnames in de windparken Zeewolde en Drentse Monden en Oostermoer dragen direct bij aan een zonnige toekomst van De Windvogel. Windpark Drentse Monden wordt nu gebouwd en gaat op korte termijn duurzame stroom leveren. Hieronder zie je de het verwachte resultaat tot 2040.

De Gouwevogel heeft een groot deel van 2019 stilgestaan, en is goed gerepareerd dus draait. Dit heeft gevolgen gehad voor de stroomproductie.

Windpark Oeverwind in Vlaardingen loopt vertraging op door de bezwaarprocedure tegen de vergunning die ligt bij de Raad van State (RvS). We hebben nu al 6 maanden vertraging. Ondanks de vertraging zijn we positief gestemd over de bouw van dit windpark. De inschatting is dat de bezwaren worden afgewezen.

De Ledenvergadering stelt de Jaarrekening 2019 vast, verleent het Bestuur Décharge, gaat akkoord met het onttrekken aan de reserves ter grootte van het verliessaldo en herbenoemt de leden van de Financiële Adviescommissie (FAC).

Participatieronde 2020 opgesplitst in twee delen

We hebben nu 50% van het benodigd kapitaal van € 1,2 miljoen opgehaald. Omdat er vertraging is ontstaan in windpark Oeverwind te Vlaardingen, hebben we de leden niet heel intensief gestimuleerd om participaties voor eind oktober toe te zeggen. Anders zouden we een tijd lang het geld op de bank moeten laten in plaats van het uit te geven aan het windpark. We verlengen de ronde met 6 maanden, u heeft dus nog even de tijd om na te denken over een nieuwe financiële participatie.

Strategie-sessie: hoe ziet de toekomst van De Windvogel eruit?

De rol voor lokale coöperaties wordt steeds groter, hoe verhoudt De Windvogel zich als landelijke coöperatie daartoe? Wij werken nu veel samen met lokale coöperaties om projecten te ontwikkelen, maar er zijn meer organisaties die lokale coöperaties ondersteunen. Zoals Energie Samen en de verschillende projectbureaus die in de regio’s worden opgericht. Dit vraagt om een herijking van de strategie de Windvogel? In de ALV besloten we dat er een aantal online bijeenkomsten voor de leden komen over dit onderwerp. Wilt u meedoen aan de strategie sessie, of heeft u ideeën? Meldt u dan aan via info@windvogel.nl.

De accountantscontrole

De kosten van de accountant worden steeds hoger vanwege wettelijke verplichtingen. We kunnen geen accountantscontrole meer krijgen onder de € 10.000. De koste lopen op en hoe kunnen we dit oplossen? De leden stemmen ermee in dat de Financiële Advies Commissie (FAC) een voorstel uitwerkt waarin ook offertes worden opgevraagd en bij andere coöperaties wordt gekeken hoe zij met dit probleem omgaan.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën