Agenda online ALV 10 oktober

Datum            : zaterdag, 10 oktober 2020, 11:00 – 12:00 uur

Plaats             : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone

Meld je hier aan voor de komende ALV.

De stukken voor de vergadering zullen vanaf 27 september te vinden zijn op onze website. Lees hier hoe de vergadering via Zoom werkt.

Agenda ALV 10 oktober 2020

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken:
  Notulen ALV 27 juni 2020, concept
 3. Mededelingen Bestuur
 4. De-Windvogel-Jaarrekening-2019.pdf
  Toelichting Jaarrekening 2019
  Penningmeester geeft een toelichting
  Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening, Décharge van
  het Bestuur
 5. Voorstellen: herbenoeming FAC-leden
 6. Projecten: stand van zaken projectontwikkeling
 7. Rondvraag

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën