Agenda ALV De Windvogel 25 juni 2022

Datum            : zaterdag, 25 juni 2022, 11:00 uur

Plaats             : Kargadoor, Oudegracht 36, Utrecht

Meld je hier aan voor de komende ALV.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden via links in deze agenda.

Agenda ALV 25 juni 2022

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen:
  Notulen ALV 20 november 2021
  Jaarverslag inclusief jaarrekening
 3. Notulen ALV 20 november 2021
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2021
  4.1 Jaarverslag inclusief opbrengsten molens en CONCEPT-Jaarrekening inclusief participatieronde 2022 — De Accountant is nog niet klaar met zijn beoordeling. Daarom is de jaarrekening nog informatief en wordt nog niet ter goedkeuring aangeboden.
  4.2 Reactie Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening 2020
  Mondeling verslag FAC
  Décharge bestuur
  Benoeming en herbenoeming FAC-leden

  4.3 Bestuursvoorstellen
  Bestemming saldo
  Rente 2021
  Aflossingen en betaalruimte
  4.4 Wijziging bestuurssamenstelling en benoeming FAC-leden
 5. Financieel plan 2022
  5.1 Informatie Memorandum en Ondernemingsplan 2022
 6. Strategie en projecten
 7. Rondvraag
  Einde rond 12.30 uur. De ALV wordt gevolgd door een middagprogramma: lezing en pleniarie discussie over de combinatie wind- en zonne-energie en het effect van zonneparken op vegetatie en bodem.

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën