Vlaardings Energie Collectief aan de lat voor windmolens

Het Vlaardings Energiecollectief (VEC) is een lokaal energiecollectief met projecten voor zonne- en windenergie. Het VEC regelt bijvoorbeeld een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Dat ontzorgt mensen die zonnepanelen willen en levert hen ook nog eens financieel voordeel op. Daarnaast bereidt het VEC een aantal zonprojecten op publieke daken voor.

Ook nieuwe windmolens bouwen
Vlaardingen telt 33.500 huishoudens en één nieuwe windmolen voorziet direct in meer dan 5% van het energieverbruik van de Vlaardingse huishoudens. Het is volgens het VEC van belang dat de energie die opgewekt wordt met windmolens ook naar Vlaardingse bewoners, organisaties en bedrijven gaat.

Gemeente Vlaardingen ziet rol voor burgercoöperatie
Via het beleid van de gemeente Vlaardingen is het sinds kort makkelijker gemaakt dat de opbrengsten van windenergie via een coöperatie voor de Vlaardingers beschikbaar komen. Door de gemeente Vlaardingen is een beleidskader windenergie vastgesteld op 26 januari van dit jaar. Het College hecht sterk aan betrokkenheid van burgers en lokale bedrijven bij de realisatie van de windprojecten. Het VEC is daar vooralsnog het meest aangewezen platform voor. In het beleid van de gemeente zijn ook locaties voor windmolens opgenomen. De VEC ziet kansen in het Oeverbos, waar de participatie van bewoners goed geregeld zou kunnen worden.

Samenwerking met De Windvogel
Het realiseren van een windmolen vergt veel tijd, vanwege de verschillende belanghebbenden en de onderzoeken die moeten plaatsvinden voor de bouw. Het VEC werkt er hard aan om komende jaren zelf windmolens te kunnen bouwen. De Windvogel is hierin een samenwerkingspartner vanwege de ervaring die zij al hebben met windenergieprojecten voor en door burgers.

Lokale werving van leden
Deze zomer zal het VEC in samenwerking met De Windvogel een lokale campagne starten waardoor nieuwe leden zich kunnen gaan aansluiten bij het nieuwe Vlaardingse collectief. De campagne zal inwoners van Vlaardingen informeren over het voordeel van zonne- en windenergie en over de voordelen die lidmaatschap van het VEC met zich meebrengen.

Inge Verhoef

2 reacties

 1. J.L.A.KEIJZER op 16 april 2017 om 22:25

  Ik ben Sjaak Keijzer,bestuurslid van het VEC. en lid van de Windvogel.Ik heb ontdekt hoe moeilijk het is om Vlaardingers om te krijgen voor zonnepanelen.
  Ik denk niet dat we genoeg deelnemers uit Vlaardingen kunnen krijgen om 4 windmolens te financieren.Het zal breder uit het land mogelijk moeten,denk ik.

  vr.gr. SKY

 2. redactie op 18 april 2017 om 13:14

  Beste Sjaak, we gaan elkaar vast snel ontmoeten gezien de samenwerking van VEC en De Windvogel. We werken met jullie samen om onder andere te waarborgen dat er genoeg deelnemers in het windproject mee gaan doen. De Windvogel heeft nu 3500 leden die ook graag mee-invetsren in nieuwe windmolens, mocht dat gewenst zijn.
  Zo helpen energiecooperaties elkaar met projectontwikkeling, lokaal draagvlak, gemeetelijke trajecten en ledenaanwas.

  Hartelijke groet
  Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën