Verslag van twee succesvolle (online) strategiesessies

Na dertig jaar Windvogel en bijna een jaar een nieuwe voorzitter werd het tijd voor een strategiesessie, om bij onze leden op te halen of we als coöperatie nog op de juiste koers liggen. Hoe graag we deze sessies ook ‘in het echt’ hadden willen organiseren, vanwege de bekende coronamaatregelen was dit begin 2021 helaas nog steeds niet mogelijk. Twee online sessies, met in totaal bijna vijftig leden, boden uitkomst.

Op donderdagavond 18 februari en zaterdagochtend 27 februari vonden twee strategie-sessies plaats. Op beide sessies kwam rond de 25 leden af. Sommigen al lid ‘sinds de vorige eeuw’, sommige pas zeer recent aangesloten. Ondanks de online omgeving waarin we elkaar troffen, waren de sessies heel nuttig, leverden ze veel informatie op én was het gezellig om elkaar te spreken.

Achtergrond en ontwikkelingen

Voorzitter Laetitia Ouillet gaf een presentatie van de huidige stand van zaken binnen De Windvogel. Ze vertelde over de achtergrond van onze coöperatie, over de successen en ontwikkelingen van de afgelopen tijd, en over de veranderende rol van De Windvogel als landelijke coöperatie. Van ‘zelf doen’ gaan we steeds meer naar ‘samen doen’: we bouwen geen eigen windmolens meer, maar trekken samen op met verschillende lokale coöperaties, met wie we onze kennis en kunde delen. Met onze tientallen jaren ervaring in windopwek zijn we de ideale partner om naast lokale coöperaties te gaan staan.

Wind mee én tegen

Daarnaast vertelde Laetitia ook over grotere ontwikkelingen in de (energie)markt. De belangrijkste: dat de RESsen (Regionale Energie Strategie) inmiddels 50% lokaal eigendom voorschrijven – en dat de rol van De Windvogel als partner met veel kennis van ‘lokaal’ daarmee steeds belangrijker worden. Tegelijkertijd: dat de weerstand tegen windenergie in Nederland groeit, en dat tegenstanders steeds beter en professioneler georganiseerd zijn. Kort gezegd: het beleid werkt mee, maar de weerstand wordt steeds sterker.

Vruchtbare sessies

Tijdens beide sessies was er veel gelegenheid om vragen te stellen, ideeën in te brengen, en feedback te geven. Dat werd volop gedaan door de aanwezige leden. Wat verwachten onze leden van de coöperatie? Hoe wil De Windvogel groeien? Hoe worden risico’s, lusten en lasten verdeeld tussen De Windvogel en de coöperaties waarmee we samen-werken? Waarom doen we (vooralsnog) weinig met zonne-energie en met wind op zee? Hoe bereiken we nieuwe leden in een jongere doelgroep? En hoe kunnen we onze leden beter mobiliseren en meer actief laten worden? Over al deze onderwerpen werd stevig gediscussieerd.

Meer weten?

  • Het verslag van de avond is op te vragen via voorzitter Laetitia Ouillet: info@windvogel.nl
  • Dat Laetitia heel goed kan vertellen wat De Windvogel is en doet, blijkt uit meerdere podcasts die de afgelopen tijd zijn verschenen. Luister naar aflevering 8 van podcast ‘Duurzaamheid #HOEDAN?!’ (voor het ‘grote publiek’) of naar ‘Ouillet & de Boer’ (Studio Energie) (voor energie-ingewijden).

Inge Verhoef

1 reactie

  1. […] dit schrijf is de eerste van de twee sessies geweest en hadden maar liefst 28 leden zich aangemeld! Op een paar afmeldingen na zaten wij met een flinke groep donderdag 18 februari in een zoomsessie. Jong en minder jong. Al jarenlang lid of net drie weken. Mét en zonder financiële participatie in […]

Laat een reactie achter

Categorieën