Opbrengsten windmolens De Windvogel december en heel 2022

Hoeveel stroom wekken de drie windmolens van De Windvogel op? In dit molenbericht dat maandelijks verschijnt, houden wij je op de hoogte over de prestaties van onze Gouwevogel, Appelvogel en Amstelvogel. Dit keer ook met de cijfers over heel 2022.

De Gouwevogel heeft in december 19.213 kWh geproduceerd. Dit is 18.8 % van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid van de molen lag op 78.96 %. Tijdens de vriesperiode heeft de molen stilgestaan vanwege ijsvorming op de bladen. Deze stilstand telt niet mee in de beschikbaarheid van de molen, maar kost wel productie. Vanaf eerste kerstdag is de molen stil komen te staan door een storing in de generator. De monteurs konden deze storing niet repareren vanwege de te harde wind. Vanuit veiligheidsoverwegingen is het dan verboden om naar boven te klimmen. Nadat de wind was verminderd en de inspectie wel door kon gaan, bleek een pool-schoen in de generator beschadigd. Dit onderdeel is in Nederland niet op voorraad. Daarom heeft Enercon dit onderdeel op 3 januari vervangen. Door deze storing hebben we de windrijke periode aan het eind van december 2022 niet kunnen meenemen in de productie van de molen.

Gedurende heel 2022 heeft de Gouwevogel 657.155 kWh geproduceerd. Dit is 88.01 % van de verwachte productie. De beschikbaarheid was 98.17 % voor heel 2022.

De Appelvogel heeft afgelopen maand 105.038 kWh geproduceerd. Dit is 77 % van de verwachte opbrengst. De beschikbaarheid van deze turbine lag op 100 %.

Gedurende heel 2022 heeft de Appelvogel 1.013.909 kWh geproduceerd. Dit is 101.43 % van de verwachte jaarproductie. De beschikbaarheid voor heel 2022 is 99.19 %.

De Amstelvogel tot slot leverde  399303 KWh deze maand. Dit is 76 % van de verwachting. De beschikbaarheid van de turbine lag op 100 %. Er was 4:55 uur geen wind.

Gedurende heel 2022 heeft de Amstelvogel 4017850 KWh geproduceerd. Dit is 93.4 % van de verwachte jaarproductie. De beschikbaarheid voor heel 2022 is 99.6 %.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën