Nieuwe kansen voor coöperatieve windenergie in Amsterdam

Na een jarenlang bouwstop mogen er eindelijk nieuwe windmolens gebouwd worden rondom Amsterdam. De nieuwe coalitie in Noord-Holland heeft daartoe besloten. Bovendien is in het landelijk Klimaatakkoord afgesproken dat 50% tvan de nieuwe energiebronnen in coöperatief eigendom moet zijn. Dat is groot en goed nieuws voor de Amsterdamse Energie Coöperatie! Met andere Amsterdamse burgercoöperaties werken we in de coalitie Amsterdam Wind samen om nog meer Amsterdammers baas te maken over hun eigen energie.

Amsterdam Wind bestaat naast de landelijke cooperatie De Windvogel uit de lokale coöperaties Onze Energie, Zuiderlicht en Amsterdam Energie. Gezamenlijk verkennen we geschikte locaties en doorlopen we de ruimtelijke procedures. De gemeente Amsterdam heeft aangegeven graag met coöperaties rond de tafel te gaan. Op dit moment staan er rond Amsterdam zo’n 40 windmolens. Dat moeten er voor 2026 bijna twee keer zo veel worden.

Volgens de Amsterdams wethouder Marieke van Doorninck (Duurzaamheid) zijn er kansen voor windmolens in Westpoort, langs de Noorder IJplas, tussen de A10 en Sciencepark en bij de Gaasperplas. Dit jaar najaar worden plekken aangewezen waar mogelijk nieuwe windmolens komen.

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën