Klimaatakkoord: geef energie terug aan de burgers

Zoals u misschien weet ben ik naast mijn functie van voorzitter van De Windvogel, directeur van ODE Decentraal. Dit is de branchevereniging van de energiecoöperaties in Nederland. In die functie zit ik aan de Elektriciteitstafel van het Klimaatakkoord om de belangen van de energiecoöperaties te behartigen.

Vijf jaar geleden stond ik als kersverse voorzitter van De Windvogel aan de zijlijn van het eerste Energieakkoord te kijken hoe er een omslachtige postcoderegeling bedacht werd “om de coöperaties ook iets te geven.” Het is nu een wereld van verschil.

Ten eerste omdat de energiecoöperaties zich bewezen hebben. Zo hebben onze collega’s in Goeree-Overflakkee en Zeeland (Deltawind en Zeeuwind) een prachtig project van meer dan 100 MW gebouwd. De energiecoöperaties in Limburg hebben vanuit het niets, na de bouw van onze Coöperwiek een groeispurt van jewelste gemaakt en hebben een goeie 30 MW aan windprojecten losgetrokken. Ze zijn nu overal de vergunning aan het voorbereiden. In Zuid-Holland pakken de lokale coöperaties, met onze steun, hun rol in windprojecten. In totaal zijn er in Nederland nu zo’n 400 energiecoöperaties met honderden zon- en windprojecten.

Ten tweede omdat iedereen die aan die Elektriciteitstafel zit weet dat we niet op de oude voet kunnen door ontwikkelen. We kunnen niet meer vanuit grondposities aan de slag en dan aan het eind de burgers erbij vragen. Daar komt dan mijn ervaring als voorzitter van De Windvogel handig van pas. Wij pleiten al 26 jaar voor een aanpak waarin burgers centraal staan. Het meest recente is de fijne samenwerking met de gemeente Bodegraven-Reeuwijk, waar we in een goed georganiseerd proces samen met bewoners locaties voor wind- en zonneparken aanwijzen en afwegen.

Ik hoop dat dit Klimaatakkoord – als we er met de partijen uitkomen – de geschiedenis in zal gaan als het keerpunt in de ontwikkeling van grootschalige energie in Nederland. Waar de ontwikkeling weer terug wordt gegeven aan burgers. Dat zij vanuit hun eigen kracht duurzame energie in hun omgeving kunnen bouwen. Niet alleen, maar samen met marktpartijen. Zoals De Windvogel nu als gelijkwaardige partner samenwerkt met Eneco, Raedthuys en De Windunie.

Als dat lukt breekt er een gouden eeuw aan voor energiecoöperaties, waarin hard gewerkt zal moeten worden, veel geïnvesteerd en veel gebouwd. De Windvogel doet dit al 26 jaar en we zijn er klaar voor, juist om die nieuwe golf van energiecoöperaties te helpen hun eigen projecten te bouwen.

Siward Zomer,
voorzitter De Windvogel

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën