Klaar voor de start in Vlaardingen

Afgelopen dinsdag kwamen alle betrokken partijen bij elkaar om een vliegende start te maken voor het windproject in het Oeverbos in Vlaardingen. De Windvogel en het Vlaardings Energie Collectief zijn samen de initiatiefnemers van drie tot vijf burgerwindmolens aan de oever van het Scheur.

Project start-up

De gemeente Vlaardingen organiseerde deze project start-up waar, behalve de initiatiefnemers, ook Rijkswaterstaat, Staatsbosbeheer, Hoogheemraadschap Delfland, de gemeenten Rotterdam en Maassluis en de provincie Zuid-Holland aanwezig waren. Ook is er afstemming gezocht met een andere ruimtelijke ontwikkeling in het gebied: de aanleg van de Blankenburgverbinding A-24. De bouw van het windpark zal in twee fasen verlopen vanwege bouwwerkzaamheden bij de tunnel. De twee windmolens die het verst van de tunnelmond komen, worden het eerst gebouwd. Naar verwachting is dat in januari 2020.

Voor en door de Vlaardingers

Coöperatieve windenergie is windenergie van en voor alle Vlaardingers. Iedereen kan meedoen door te investeren in schone energie. De VEC wil  3 tot 5 windmolens laten bouwen in de rivierenzone die 100% schone energie leveren voor en door Vlaardingers. Wanneer we zelf windenergie opwekken in een coöperatie, kunnen we de opbrengsten lokaal inzetten voor verdere verduurzaming en voor de natuur.

Natuurwind

Een belangrijke element in dit windpark is de natuurontwikkeling. Natuurwind is een manier van werken tussen energiecoöperaties die windturbines bouwen op gebieden van Staatsbosbeheer of andere landschapsbeheerders. De energiecoöperaties De Windvogel en VEC reserveren een deel van de opbrengsten van hun activiteiten om de leefomgeving te verbeteren, in dit geval het Oeverbos en omgeving.

Projecten aandragen

Er komt een werkgroep die zorgt in overleg met lokale natuurverenigingen en Staatsbosbeheer dat er projecten voor natuur en recreatie aangedragen worden vanuit de samenleving. De Algemene Ledenvergadering van de VEC besluit welke projecten uitgevoerd kunnen worden. Deze projecten sluiten aan bij het lopende kwaliteitsprogramma van de gemeente en bij de huidige plannen van Staatsbosbeheer.

Doe mee

Word lid van het Vlaardings Energie Collectief. De winst wordt breed gedeeld: Vlaardingen krijgt meer duurzame energie, de winst gaat voor een deel naar natuurontwikkeling in en om het Oeverbos,
met het project wordt sociaal en duurzaam geïnnoveerd in Vlaardingen en over uw lening ontvang u jaarlijks een rendement.

 

 

 

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën