Denk mee over buurtprojecten in Drentse Monden

Op 27 februari organiseert de Windvogel een informatie avond over ons parkdeel in windpark de Drentse Monden. De focus van de avond ligt op zelf aan de slag gaan met het verduurzamen van het woongebied. We gaan het hebben over de buurtprojecten die mogelijk worden door de komst van de windmolens. Via het windparkaandeel van burgercoöperatie De Windvogel zijn een deel van de opbrengsten lokaal inzetbaar voor de buurt.

De Windvogel is een landelijke energiecoöperatie van en voor burgers. Deze coöperatie exploiteert windturbines in het land en ondersteunt overal burgers om ook tot energiecoöperaties te komen. Zo hebben burgers meer zeggenschap over de leefomgeving en kunnen de opbrengsten van de windenergie beschikbaar komen voor de inwoners. De Windvogel is deelnemer in het windpark de Drentse Monden. De leden van De Windvogel staan naast de inwoners en willen de opbrengst uit de windturbines delen en lokaal inzetten.

Het doel van onze coöperatie is om een duurzame toekomst te creëren samen met inwoners. Deze duurzame toekomst kan extra gestimuleerd worden met buurtprojecten die door een lokaal projectbureau ontwikkeld worden. De Windvogel heeft eerder bewonersavonden georganiseerd om van gedachten te wisselen over nuttige buurtprojecten. Daar kwamen een aantal goede ideeën naar voren. Deze ideeën willen we verder uitwerken met de inwoners.

Voorbeelden van buurtprojecten:
• Collectieve isolatie aanpak en alternatieve warmtebronnen
• Verbetering van de straatverlichting
• Een opleidingscentrum voor de energiemonteurs van de toekomst
• Glasvezel aanleggen voor snel internet

Locatie: Voetbalvereniging Nieuw-Buinen, Sportcomplex Buunerdrome, Zuiderdiep 156, 9521 AX NIEUW-BUINEN

Datum en tijd: woensdag 27 februari, inloop 19:00 uur, aanvang 19:30 uur

 

Participeer financieel
Inwoners kunnen ook meedoen in het windpark door voor eenmalig 50 euro lid te worden van coöperatie De Windvogel. Leden kunnen vervolgens investeren met een bedrag dat zij zelf bepalen. De jaarlijkse rente op hun investering, die de leden zelf vaststellen, is tussen de 2 en 5 procent. Deze vorm van financiële participatie biedt direct mede-eigendom en zeggenschap via de Algemene Ledenvergadering. Met de opbrengsten van de stroom kan de coöperatie buurt- en energieprojecten rondom het windpark realiseren. In totaal investeren burgers via De Windvogel 2,5 miljoen euro in het windpark. Meer informatie hierover kunt u opvragen via info@windvogel.nl of vinden op https://www.windvogel.nl/participaties/.

 

Inge Verhoef

3 reacties

 1. Dennis op 8 maart 2019 om 20:49

  Waar kan ik terecht voor de waarde vermindering van mijn huis, omdat er een windmolen praktisch in mijn achtertuin wordt geplaatst.

  • redactie op 11 maart 2019 om 11:19

   Beste Dennis,

   Planschade

   Planschade is zowel vermogensschade als inkomensschade, die ontstaan na wijziging van de planologie, zoals bij het vaststellen van een inpassingsplan. Bij gebleken planschade heeft u recht op een tegemoetkoming. Daarbij blijft het zogeheten maatschappelijk risico (2% van de waarde van onroerend goed) voor eigen rekening.

   Planschade aanvragen?
   U kunt uw aanvraag voor tegemoetkoming tot vijf jaar nadat het inpassingsplan onherroepelijk is geworden indienen bij uw eigen gemeente. De gemeente stuurt de aanvraag door naar Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

   Procedure
   RVO vraagt over uw aanvraag advies aan een onafhankelijk adviseur die een hoorzitting organiseert en de hoogte van de tegemoetkoming onderbouwt in een conceptadvies. U kunt een reactie geven op dit conceptadvies. Daarna brengt de adviseur een definitief advies uit, dat RVO gebruikt voor een beschikking. Deze procedure neemt ongeveer een half jaar in beslag.

   Mocht u het met de beslissing van RVO niet eens zijn dan kunt u daartegen nog bezwaar maken en daarna nog beroep instellen.

 2. Karin op 14 april 2019 om 07:50

  Argos van NPO1 heeft onderzoek gedaan naar oa de planschade.

  Zie onderstaande link naar de radiouitzending.

  https://www.nporadio1.nl/achtergrond/15877-verliezers-en-winnaars-door-windenergie-2

Laat een reactie achter

Categorieën