25 jaar terug en 25 jaar vooruit

Siward Zomer voor de windDoor Siward Zomer – De Windvogel is bijna 25 jaar jong. Er zijn weinig bedrijven in de duurzame energie-wereld die dat kunnen zeggen. Dat maakt De Windvogel tot een bijzondere organisa-tie, maar geen vreemde vogel. Het coöperatieve model zorgt ervoor dat we een duurzame organisatie zijn.

De Windvogel begon in Reeuwijk, waar een kleine groep burgers vanuit de kerk aan duurzaamheid werkte. Na het Brundtland rapport en het rapport ‘Limits to Growth’ van de Club van Rome vonden deze pioniers dat er genoeg gepreekt werd over duur-zaamheid, maar te weinig gedaan. De toekomstige penningmeester Arnold Abbema en voorzitter Dick van Elk gingen op zoek naar een praktische invulling van duur-zaamheid en kwamen uit bij verschillende bestaande windenergiecoöperaties die zich in die tijd al verenigd hadden in de Organisatie van Duurzame Energie (ODE). Ze be-sloten om een windturbine in Bodegraven te plaatsen.

Het ging de oprichters niet alleen om duurzaamheid met betrekking tot de energie-productie. Ze vonden het ook belangrijk dat de organisatie duurzaam georganiseerd was. Ze kozen voor de coöperatieve vorm en het credo ‘leven van de wind’ werd in het leven geroepen. Dat betekende: als het hard waait keren we meer winst uit, als het wat minder gaat met de organisatie keren we wat minder uit. Door jaarlijks sa-men met de leden de winstuitkering te bepalen, kon de organisatie altijd financieel gezond blijven.
Maar financieel gezond blijven is niet genoeg. Er zijn in het verleden verschillende energiecoöperaties gestopt, niet omdat ze financieel ten onder gingen, maar omdat er geen sociaal kapitaal meer ingebracht werd. Met andere woorden er stonden geen nieuwe vrijwilligers en bestuursleden klaar om de organisatie draaiende te houden. De Windvogel heeft altijd een sterke basis van professionele vrijwilligers gehad, maar dat is niet vanzelfsprekend. We zijn daarom ook erg blij met de nieuwe initiatieven van onze Windkuikens die een jongere generatie aanspoort en inspireert om zich in te zetten voor duurzame energie en coöperatief ondernemen.

Zo is De Windvogel een duurzame organisatie waar een constante balans wordt ge-zocht tussen people, planet en profit. De windenergiemarkt is in grote mate veran-derd ten opzichte van 25 jaar en het is van groot belang dat we deze balans blijven behouden de volgende 25 jaar. Zelfs in een tijd en in een sector waar de balans tus-sen people, planet en profit wel eens verloren gaat.
Siward Zomer, voorzitter

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën