Wind op Nijkerk

“Als er dan toch windturbines komen, dan wat ons betreft met zoveel mogelijk voordeel voor de Nijkerkse samenleving!”

Om dit statement waar te maken hebben inwoners en bedrijven van de gemeente Nijkerk het idee opgevat om een energiecoöperatie op te richten. Volgens de initiatiefnemers moeten niet de grote energiereuzen, maar de inwoners van Nijkerk zelf profiteren van de opbrengst van wind- en zonne-energie.

Energietransitie Nijkerk

De gemeente Nijkerk moet en wil een bijdrage leveren aan de energietransitie door middel van het opwekken van zonne- en windenergie. Dit staat in de Regionale Energie Strategie (RES).

Daarvoor onderzoekt de gemeente de mogelijkheden voor de ontwikkeling van duurzame opwek langs de A28. Het gaat daarbij om tenminste twee windturbines, een zonnepark en de ontwikkeling van een 150kV onderstation met energieopslag.

Lokaal eigendom

Als coöperatie zijn de leden van Wind op Nijkerk eigenaar van en investeerders in de 'eigen' windturbines. Als eigenaar heeft Wind op Nijkerk zeggenschap over de windturbines, kunnen de lasten beperkt worden en Nijkerkers optimaal van de opbrengst profiteren. De opbrengst komt grotendeels ten goede aan onze leden/participanten oftewel de Nijkerkers zelf!

Daarnaast zal een substantieel bedrag in een fonds worden gestort waarmee maatschappelijke doelen worden bekostigd. Verder wil Wind op Nijkerk de lokaal opgewekte stroom daadwerkelijk lokaal afzetten bij bewoners en bedrijven tegen aantrekkelijke tarieven.

Politiek besluit in 2025

Mooie ideeën, maar het is nog niet zover. Eerst moet de Nijkerkse politiek besluiten of en waar de windturbines worden geplaatst. Naar verwachting zal dit medio 2025 duidelijk worden.

Word nu Lid van Wind op Nijkerk!

Het is belangrijk dat de coöperatie dan startklaar is! En daar hebben wij jouw lidmaatschap voor nodig! Voor €10,- per jaar ben je lid en steun je Wind op Nijkerk!

Je krijgt daarvoor

  • lidmaatschap van de coöperatie
  • per kwartaal een update via onze nieuwsbrief!

Aanmelden kan via info@windopnijkerk.nl

Participeren?

Als lid kun je op termijn participeren in onze eigen Nijkerkse windturbine(s)! Je investeert in participaties en krijgt elk jaar dividend uitgekeerd.

Samenwerken met De Windvogel

Voor het uitwerken van de projectplannen hebben de Nijkerkers de samenwerking met De Windvogel gezocht. De Windvogel staat als landelijke coöperatie voor lokaal eigendom. “Wij zijn heel blij dat de Nijkerkers ons hebben gevraagd en zien uit naar een fijne, nieuwe samenwerking”, zegt Inge Verhoef van De Windvogel.

De Windvogel en lokaal eigendom: samen ontwikkelen

De Windvogel staat als landelijke coöperatie voor lokaal eigendom. Dat klinkt tegenstrijdig, maar is het niet. Wij helpen lokale coöperaties, zoals Wind op Nijkerk, met ons geld en onze expertise om sterker hun rol te vervullen bij projectontwikkeling en onderhandeling met commerciële partijen. Veel leden zijn dubbellid: zowel van De Windvogel als van hun lokale coöperatie. Lees meer over hoe wij samen ontwikkelen.

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.