Vragen over participaties

Over de omzetting van leningen naar participaties in onze energieprojecten hebben onze leden weleens vragen. Hieronder staan de belangrijkste vragen op een rij.

Kan ik mijn participatie elk moment opvragen?

Wat nu als je het uitgeleend geld, de participatie, nodig hebt? Geen nood. Wij hebben daar rekening mee gehouden.
Er zijn twee manieren om uw participatie terug te vragen:

1. Je kunt een verzoek tot terugbetaling indienen bij het bestuur. Voor 2018 wordt de “totale ruimte voor terugbetaling van participaties” gesteld op € 75.000
2. Door je participatie te verhandelen op ons prikbord op de beslotenledenwebsite.

Gelukkig voor De Windvogel vraagt niet iedereen tegelijk zijn participatie op. Anders zouden we geen geld meer hebben om onze projecten te financieren en houden we passende reserves aan.

Is er AFM-toezicht en een Prospectusplicht?

Voor ons financieringsvoorstel is er geen AFM-toezicht. Dit is niet nodig omdat het gevraagde kapitaal onder de grens van € 5 miljoen blijft. Ook is er geen prospectusplicht. Wij stellen toch een brochure op – min of meer in de prospectusvorm – voor alle leden en aspirantleden. Als die klaar is komt de financiële brochure op de ledenwebsite: https://dewindvogel-site.e-captain.nl/.

 

 

Welk rendement verwachten wij?

Het bestuur denkt aan een voorzichtig rendement, passend bij de geldstromen in de coöperatie. Van de nieuwbouw projecten verwachten we de verbetering van rendement.

 

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën