Terugblik 2022 Windpark Drentse Monden

De Windvogel werkt samen met Windpark Drentse Monden en Oostermoer. In de laatste nieuwsbrief van het park blikken de initiatiefnemers terug op 2022. 

Na de bouw van de windturbines in 2021 werden de turbines in 2022 getest en
ingeregeld. Elke turbine doorliep dit proces in een eigen tempo. Inmiddels is dit
voor bijna alle turbines nagenoeg afgerond en produceren de turbines op een
betrouwbare manier elektriciteit.

Beheer turbines
Voor de meeste turbines resteren nog kleinere restpunten die door de
turbinebouwer moeten worden opgelost. Een groot aantal turbines is in het
derde kwartaal van 2022 overgenomen, dat wil zeggen dat het beheer is overgegaan
van bouwer Nordex naar de eigenaren. Nadat bouwer Nordex de genoemde
restpunten heeft opgelost, volgt nog een zgn. “final acceptance”, waarmee de
bouw formeel wordt afgerond. Dit moment wordt verwacht in 2023.

Productie windpark realtime inzichtelijk
Op de website drentsemondenoostermoer.nl is inzichtelijk
gemaakt wat het windpark produceert. Gegevens over de windrichting, de
windsnelheid (ter plekke van 1 turbine) en het actuele geproduceerde
vermogen zijn realtime zichtbaar.

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën