De Windvogel kijkt terug op succesvolle participatieronde 2021

In de participatieronde 2021 heeft De Windvogel 1.1 miljoen euro opgehaald. Daarmee is een van de grootste participatierondes uit de geschiedenis van De Windvogel succesvol afgerond.

Oorspronkelijk was het de bedoeling om €600.000 aan participaties uit te geven in de participatieronde van 2021. “Later is tijdens de ALV met instemming van de leden dit bedrag verhoogt”, blikt Frank Schoenmakers, penningmeester van De Windvogel terug. “De voorbereidingen van het project Oeverwind in Vlaardingen zijn in volle gang en al snel bleek dat wij daardoor extra konden investeren. Zo is er een kans dat we 500.000 euro extra eigen vermogen kunnen inbrengen. Hiermee kunnen we nog meer coöperatief resultaat krijgen”

Project Oeverwind
De kosten voor het plaatsen van twee windmolens in het Oeverbos zijn begroot op 10.5 miljoen euro. Coöperaties De Windvogel en Vlaardingsenergiecollectief brengen gezamenlijk 2 tot 2,5 miljoen euro in. Dankzij de 1.1 miljoen euro die De Windvogel in 2021 heeft opgehaald, kan dit project doorgang vinden. Daarnaast wordt het geld gebruikt voor investeringen die in het verleden zijn gedaan en voor initiatieven die nu nog in een priller stadium van ontwikkeling zijn.

Verdubbeling participaties

De participatieronde in 2021 is de grootste sinds het aantreden in 2017 van Frank Schoenmakers als penningmeester. De totale hoeveelheid geld die De Windvogel heeft opgehaald is mede hierdoor in december 2021 verdubbeld stelt hij. “Bij mijn aantreden in 2017 als penningmeester had De Windvogel voor 2.8 miljoen euro aan participaties uitgegeven. Nu staat de teller op 5.6 miljoen euro.”

Entreeparticipatie

Halverwege 2022 besluiten leden en bestuur tijdens de ALV of een nieuwe  participatieronde nodig is. Nieuwe leden of leden zonder participatie of met een participatie kleiner dan 1000 euro kunnen altijd investeren, benadrukt de penningmeester van De Windvogel. “Onze entreeparticipatie van maximaal 1000 euro staat altijd open. Het rendement dat wij over 2022 hopen uit te keren is geprognotiseerd op 5 procent en is afhankelijk van het resultaat.”

Posted in

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën