Burgercoöperatie met trots

De Windvogel is een burgercoöperatie en daar zijn we trots op! Een burgercoöperatie is een reeds lang bestaand en beproefd systeem, vanouds bekend in de land- en tuinbouw, om gemeenschappelijke doelen te bereiken.

Ledenparticipatie en zeggenschap

Via de coöperatie zijn leden (burgers) direct betrokken bij de bedrijfsvoering en bij het doel van De Windvogel: duurzame energie produceren. Elk lid heeft evenveel in te brengen en kan actief worden in het bestuur, in een werkgroep en zijn stem uitbrengen op de Algemene Ledenvergadering. Lokale werkgroepen van leden bepalen gezamenlijk de koers van een windenergieproject. Zo kunnen zij invloed uitoefenen op de locatie en omvang van een windpark of zonneveld, maar ook op de financiële winst die een project oplevert.

De leden zijn beperkt aansprakelijk mocht de coöperatie in financiële nood komen. De letters B.A. achter Coöperatieve Vereniging staan voor de beperkte aansprakelijkheid van de leden tot een maximum van het eenmalige inleggeld van 50 euro.

Zeven coöperatieve beginselen

Dit zijn de 7 coöperatieve principes waarop onze vereniging gebouwd is:

  1. Open en vrijwillig lidmaatschap
  2. Democratische controle door de leden
  3. Economische participatie van de leden
  4. Autonomie en onafhankelijkheid
  5. Onderwijs, vorming en informatieverstrekking
  6. Samenwerking tussen coöperaties
  7. Betrokkenheid van de gemeenschap

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.