Wij zijn verhuisd!

Begin juni kregen wij het nieuws dat het pand aan de Herculesplein na vele jaren toch nu echt verkocht was. Er was haast bij de verhuizing want het slopen zou snel beginnen. Als bestuur hebben wij gelijk van de gelegenheid gebruik gemaakt om door het archief te spitten. De belangrijke documenten zijn tijdelijk opgeslagen in…

Lees meer

Van de voorzitter

Op mijn 42ste verjaardag kreeg ik van onze leden het voorzitterschap van de Windvogel kado. Dank hiervoor. Nu ruim twee maanden verder blik ik terug op een intensieve start. Na maanden thuis werken vanwege de corona maatregelen, was ik in Werkendam, Ridderkerk, Diemen, Amsterdam en Vlaardingen. Met de sleutelrol die de Regionale Energiestrategieën aan de…

Lees meer

Windenergie in Vlaardingen

Wat betekent een dorpsmolen voor uw gemeenschap

De ontwikkeling van Windpark Oeverwind in Vlaardingen is voorspoedig verlopen . . . . tot 13 maart 2020. Op dat moment staat er een schatting van vier tot zes maanden voor de behandeling bij de Raad van State (RvS) van twee bezwaren tegen de vergunningverlening door de gemeente Vlaardingen van Windpark Oeverwind aan De Windvogel.…

Lees meer

Amsterdam Wind: samenwerkingsovereenkomst getekend

Woensdag 8 juli is er een samenwerkingsovereenkomst getekend tussen gemeente Amsterdam, Amsterdam Wind en NDSM Energie waarin de gezamenlijke ambities voor de ontwikkeling van een coöperatieve windpark aan de Noorder IJplas zijn vastgelegd. Dat betekent dat de gemeente voornemens is om Amsterdam Wind en NDSM Energie te ondersteunen het plan te realiseren en de grond…

Lees meer

Windpark Drentse Monden

Vrijwel elke nacht vindt er momenteel een transport plaats, en wij krijgen veel verzoeken voor fotosessies door liefhebbers van windmolens en bouwprojecten: heel leuk. Op 24 oktober zal er een livestream zijn via Facebook en YouTube om zodoende een beeld te krijgen van de bouwwerkzaamheden. Hoelaat precies krijgen wij nog te horen maar het zal…

Lees meer

DiemerWind, energie voor & door Diemenaren

Zeg je Diemen dan denk je mogelijk aan de omstreden biomassacentrale van een Zweedse energiebedrijf. Maar terwijl de biomassa-van-ver voorlopig van de baan is, blijft de lokale energiebehoefte bestaan. Daarom heeft een groep betrokken Diemenaren de handen ineengeslagen om een energiecoöperatie op te richten. Lokaal en werkelijk duurzaam. Want alleen zo maken we fossielvrij leven…

Lees meer

Participatie ronde 2020: Stand van zaken

Al meer dan 418.000 euro toegezegd Tijdens de vorige ALV is het financieringsvoorstel 2020 goedgekeurd en is de ronde 2020 geopend voor participatie vanuit onze leden. Inmiddels is er al voor meer dan 418 duizend euro ingeschreven. Alvast bedankt voor iedereen die al ingetekend heeft. Indien U nog niet heeft ingetekend: U heeft nog tot…

Lees meer

Econobis: Nieuwe ledensysteem

Wat is Econobis en waarom stapt de Windvogel over Dat is een nieuw ledensysteem dat samen met andere windcoöperaties is ontwikkeld in de sector. Momenteel wordt het door Energie Samen beheerd. Ook de Windvogel heeft bijgedragen aan deze ontwikkeling, alleen waren we nog niet overgestapt op dit systeem. Maar dat gaat de komende maanden gebeuren.…

Lees meer