5 redenen om lid te worden van De Windvogel

Banner Lid wordenDaar zijn ze dan, de Vijf Redenen om lid te worden van onze landelijke energiecoöperatie De Windvogel. Wij vroegen aan een aantal van onze leden waarom ze lid zijn, en kregen de volgende antwoorden:

1. Zelf duurzaam doen
De reden die met stip op nummer 1 staat, is dat je zelf kunt bijdragen aan een duurzame maatschappij. Via een coöperatie kun je zelf aan de slag gaan om schone energie te maken. Als consument kun je overal groene stroom kopen, maar waar halen de leveranciers hun stroom eigenlijk vandaan? Dat is niet altijd duidelijk en zeker niet altijd 100% groen. Daarom is het belangrijk dat er meer groene stroom wordt geproduceerd in ons eigen land. Onze duurzame energie opwekking zal van 5% naar 16% moeten gaan in 2023; dat hebben we afgesproken in nationaal en in Europees verband. Daarna gaan we natuurlijk gestaag door naar 100% duurzame lokale opwekking.
Via een energiecoöperatie kun je zelf bijdragen aan meer productie van duurzame energie. De Windvogel beschikt over drie zonnedaken en drie windmolens naast deelnemingen in de grote windparken in Borger-Odoorn en Zeewolde. Windenergie levert een substantiële bijdrage aan de klimaatdoelstellingen, en het is tot nu toe de meest rendabele vorm van duurzame energieopwekking.

2. Onafhankelijk je eigen energie opwekken
Toen wij deze vraag van de Vijf Redenen stelden, kregen we diverse actieslogans als antwoord: “Onafhankelijkheid creëren van grote firma’s!” “Heft in handen nemen!” “Onafhankelijk zijn van geïmporteerde kolen, gas en olie.” “Onafhankelijk van energie schurkenstaten!”
En inderdaad, in de 25 jaar dat De Windvogel bestaat, hebben wij veel deskundige bestuursleden en vrijwilligers in huis gehaald. Iedereen die meedoet weet iets van duurzame energie opwekking of heeft zelf meegeholpen om onze duurzame energie projecten te realiseren. De Windvogel kan door die kennis in samenwerking met lokale overheden en energiecoöperaties windmolens bouwen.

3. Meer windenergie in Nederland
Zelf zonnepanelen plaatsen is een geweldig slimme en goede manier om je steentje bij te dragen aan de energietransitie naar duurzame energie. Maar ook windmolens dragen hieraan bij en wat is er mooier om dit samen met een groep burgers voor elkaar te krijgen? Uit onderzoek blijkt dat windmolens die gebouwd zijn met een grote mate van participatie van de lokale bevolking, beter geaccepteerd worden en met minder weerstand gebouwd worden. Dit komt doordat bewoners en omwonenden direct profijt hebben van de eigen windmolen en samen bepalen wat er met de opbrengsten gebeurt (Bron: Musall & Kuik, 2011).

4. Een vliegwiel voor duurzame sociale innovatie
Omdat windmolens veel rendement opleveren, kunnen er nieuwe duurzame projecten bekostigd worden met de opbrengsten van de windmolens. Zo vormen de windmolens de basis voor een goed draaiende coöperatie en voor sociale en lokale duurzaamheid. Een mooi en recent voorbeeld van sociale innovatie is de aanleg van glasvezel internet in het gebied rondom de burgerwindmolen De Coöperwiek in Neer.

5. Duurzame energie is goed voor je portemonnee!
Steeds meer mensen weten dat het lenen van geld aan een duurzaam energieproject momenteel een beter rendement oplevert dan je spaarrekening. Dit geldt voor zonne-energie, maar ook voor windenergie. De rendementen verschillen per energiecoöperatie en worden jaarlijks op de Algemene ledenvergadering vastgesteld. Duurzaamheid staat voorop en “dat mijn lening een leuke financieel rendement oplevert is daarbij mooi meegenomen”.

Posted in

Inge Verhoef

Laat een reactie achter

Categorieën