Privacyverklaring

1. Jouw privacy en coöperatie De Windvogel

De Windvogel B.A. is een landelijke coöperatieve vereniging van natuurlijke personen en rechtspersonen. Meer informatie over onze coöperatie is te vinden op www.windvogel.nl/de-cooperatie/

 

2. Jij wil …

 • opvragen welke informatie wij van je hebben? Je kunt dat zelf inzien op onze ledenwebsite of ons een e-mail sturen naar info@windvogel.nl. Alleen jijzelf en onze penningmeester kunnen jouw financiële gegevens inzien;
 • jouw persoonsgegevens inzien, corrigeren, of jouw instellingen voor nieuwsbrieven wijzigen? Je kunt dat zelf doen via onze ledenwebsite of ons een e-mail sturen naar ledenadministratie@windvogel.nl;
 • je uitschrijven van de ledennieuwsbrief De Windvaan? Je kunt dat zelf doen via onze ledenwebsite of ons een e-mail sturen naar ledenadministratie@windvogel.nl;
 • je blijft wel de uitnodigingen voor de Ledenvergaderingen (ALV) ontvangen;
 • je uitschrijven als lid van coöperatie De Windvogel B.A.? Stuur dan een e-mail naar ledenadministratie@windvogel.nl

 

3. Wij willen…

je informatie via e-mail sturen ten behoeve van de ontwikkelingen rond een project bij jou in de buurt en jij wilt dit niet, dan kun je dat aangeven op onze ledenwebsite of een e-mail sturen naar info@windvogel.nl

Wij hebben een functionaris gegevensbescherming. Zijn taak is de bescherming van jouw privacy te waarborgen. Als je vragen hebt over AVG of over jouw persoonlijke gegevens kun je contact opnemen met Jan Jennissen via ledenadministratie@windvogel.nl.
Als wij jouw e-mailadres willen verstrekken aan een partner ten behoeve van een projectontwikkeling bij jou in de buurt, dan zullen wij hiervoor altijd om jouw toestemming vragen.

 

4. Privacyverklaring

De Windvogel respecteert de privacy van haar leden en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je aan haar verstrekt, vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende wetgeving wordt behandeld. Er worden niet meer persoonsgegevens verzameld dan noodzakelijk.

De Windvogel draagt er zorg voor dat persoonsgegevens voldoende worden beveiligd. Om verlies en onrechtmatige verwerkingen te voorkomen zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen.

Mocht je vragen hebben over de beveiliging van jouw persoonsgegevens neem dan contact met ons bestuur op via info@windvogel.nl of met de functionaris persoonsgegevensbescherming. Zijn naam is Jan Jennissen en u kunt hem bereiken via
ledenadministratie@windvogel.nl

Als je lid bent van De Windvogel

Bij jouw aanmelding als lid van De Windvogel vragen we je naar je naam, je adresgegevens, je geboortedatum en je geslacht. Voor leden die nog geen achttien jaar zijn geldt een aspirantstatus en dan moet ook de wettelijk vertegenwoordiger vermeld zijn. Je kunt je als lid afmelden door ons een e-mail te sturen. We verwijderen dan al je gegevens uit onze administratie.

Als je participeert in De Windvogel

Wanneer je participeert in De Windvogel, hebben wij naast naam en adresgegevens, jouw bankrekeningnummer nodig om de jaarlijkse rente uit te keren en te zijner tijd het participatie-bedrag terug te kunnen storten.

Verwerking van je persoonsgegevens

Bij het bezoeken van de websites worden het gebruikte IP-adres, het besturingssysteem en gebruikte internetbrowser verstrekt. Met het afhandelen van een vraag of verzoek worden de persoonsgegevens verwerkt die je actief aan ons verstrekt bij het invullen van het contactformulier, het lidmaatschapsformulier of het verstrekken van gegevens per e-mail of telefoon (hierbij kun je denken aan: naam, telefoonnummer en e-mailadres).

Nieuwsbrieven

Als je hebt opgegeven voor onze nieuwsbrieven, zul je die op je opgegeven e-mailadres ontvangen. Wanneer je je wilt uitschrijven voor de nieuwsbrief kan je dat zelf doen dat via onze ledenwebsite of een e-mail sturen naar ledenadministratie@windvogel.nl

Doeleinden verwerking

De persoonsgegevens die jij verstrekt, worden uitsluitend gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Om met je uit te nodigen voor bijvoorbeeld een ALV of een nieuwe participatieronde.
 • Het uitoefenen van de werkzaamheden die voortvloeien uit een aanvraag of gesloten overeenkomst. [?]
 • Het versturen van de nieuwsbrieven De Windvaan (elk kwartaal) en De Windvlaag (tussentijds en doelgroepgericht indien gewenst).
 • Het beveiligen en verbeteren van de websites en dienstverlening.
 • Het op een andere manier verwerken van jouw persoonsgegevens geschiedt alleen voor zover je aan De Windvogel daarvoor expliciet toestemming hebt verleend.

Als er wettelijke verplichtingen zijn tot verstrekken of bewaren van persoonsgegevens zal De Windvogel hieraan meewerken.

Delen van persoonsgegevens

De Windvogel werkt met verschillende partijen samen waaronder hostingpartijen voor websites, services voor e-mail, de ledenadministratie en CRM. De Windvogel heeft ten minste overeenkomsten met de volgende organisaties voor het uitvoeren van de online dienstverlening:

 • E-captain ledenadministratie (tevens ledenwebsite en nieuwsbrieven);
 • Nicoline’s Office websitebeheer (publieke website);
 • Econobis besloten ledenwebsite in de nabije toekomst.

In alle gevallen worden alleen gegevens gedeeld met derden indien dat noodzakelijk is voor de uitvoering van onze taken.

Bewaren persoonsgegevens

Ons uitgangspunt is om persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk te bewaren. Vanuit regelgeving is De Windvogel verplicht om de gegevens te bewaren die (in)direct met natuurlijke rechtspersonen hebben te maken:

 • een bewaartermijn van 7 jaar op basisgegevens zoals: ons grootboek, de debiteurenen crediteurenadministratie en e-mails die betrekking hebben op onze bedrijfsvoering.

 

5. Onze digitale communicatiemiddelen

De Windvogel gebruikt de volgende websites www.windvogel.nl en www.wiekeren.nl.
Daarnaast communiceren we digitaal via onze periodieke nieuwsbrieven De Windvaan en De Windvlaag, per e-mail en via sociale media (Facebook, LinkedIn en Twitter).

Hoewel aan de inhoud van de websites grote zorg is besteed, aanvaardt De Windvogel geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van onvolledigheid of onjuistheden daarvan. Onze digitaal verspreide informatie is voor algemeen gebruik en kan in juridische zin niet worden aangemerkt als advies.

Het is niet toegestaan om anders dan voor persoonlijk gebruik de inhoud van de website te kopiëren, verspreiden of al dan niet tegen een vergoeding beschikbaar te stellen zonder toe of instemming. De informatie opgenomen in e-mails is enkel bestemd voor de geadresseerde.

Cookies

Een cookie is een bestandje dat met pagina’s van onze websites wordt meegestuurd en door jouw browser (bijv. Chrome, Internet Explorer, Safari, Firefox, Opera) op de harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers worden teruggestuurd. Onze websites werken ook wanneer je de cookies niet accepteert.

Functionele cookies

Met behulp van een functionele cookies kunnen wij je herkennen bij een volgend bezoek aan onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw  voorkeuren worden ingesteld. Deze cookies kun je verwijderen via de instellingen van jouw browser. Functionele cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Analytische cookies

Met analytische cookies verzamelen wij -met behulp van derden- statistieken over het gebruik van de website door de gebruikers. Door websitegebruik te meten kunnen we onze diensten blijven verbeteren in het voordeel van onze gebruikers.

Google Analytics

De Windvogel maakt gebruik van analytische cookies via Google Analytics. Hierbij worden statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s en de verkeersbronnen anoniem via het Google-Analytics-account van De Windvogel verzameld.

De Windvogel gebruikt geen cookies waarbij je over het web wordt gevolgd voor bijvoorbeeld advertenties of commerciële doeleinden die niet te maken hebben met de dienstverlening van De Windvogel.

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Kijk voor meer informatie bij de Consumentenbond.

 

6. Samenwerking met andere organisaties

De Windvogel werkt in verschillende projecten samen met diverse partners aan de ontwikkeling of exploitatie van energieprojecten, levering van stroom of voor onlinedienstverlening.

Daarbij worden geen persoonsgegevens uitgewisseld zonder jouw toestemming. De verschillende partners zijn terug te vinden op onze website https://windvogel.nl.