Lansingerwind

De Windvogel en Nieuwe Lansinger Stroom slaan de handen ineen en hebben burgerinitiatief ‘Lansingerwind’ opgezet. Deze groep burgers zet zich in voor duurzame energie in de gemeente Lansingerland. We zijn op zoek naar een geschikte locatie voor een klein windpark van zo’n 4 tot 6 windturbines. Het project ligt al een tijdje stil vanwege de grondposities die op een te ontwikkelen bedrijventerrein liggen en de gemeente die geen prioriteit geeft aan windenergie.

Hier kunt u zich aanmelden voor de nieuwsbrief Lansingerwind.
Actuele nieuwsberichten leest u op onze Facebookpagina en op de Facebookpagina van Nieuwe Lansingerstroom.

 

Burgerinitiatief Lansingerland ingediend

De lokale coöperatie Nieuwe Lansinger Stroom heeft samen met De Windvogel een burgerinitiatief ingediend bij de gemeente Lansingerland. Het burgerinitiatief wil een of meerdere windmolens in Lansingerland bouwen, samen met de inwoners en bedrijven uit Lansingerland. Doel is om een sociale en duurzame ontwikkeling vanuit de inwoners en bedrijven op gang te brengen die zichzelf bekostigt en in stand houdt. De opbrengsten van de windturbines komen maximaal ten goede aan de inwoners, bedrijven en duurzame projecten in de openbare ruimte van Lansingerland. De windturbines fungeren als vliegwiel voor verdere duurzame maatschappelijke ontwikkeling.

Lees hier de tekst van het Samenvatting burgerinitiatief Lansingerland 30 jan 2016.

 

Planologische en bestuurlijke achtergrond

Alle Nederlandse provincies hebben een taakstelling gekregen van de Rijksoverheid voor het ontwikkelen van windenergie. De provincie Zuid-Holland moet 735,5 MW aan windenergie gaan opwekken; dat komt neer op circa 250 nieuw te bouwen windmolens. De provincie wil dat alle gemeenten zich gaan inzetten om met elkaar voldoende windmolens te bouwen. Dit is afgesproken in het convenant Windenergie stadsregio Rotterdam. De gemeente Lansingerland wil dat bij de ontwikkeling van windenergie burgers zijn betrokken.

 

Globale planning windontwikkeling Lansingerland

  • Medio dec 2014: werksessie over de windlocatie burgerinitiatief
  • Najaar 2015: burgerbijeenkomst in Lansingerland, bekendmaking van het burgerinitiatief
  • Eerste kwartaal 2016: beleidsnota Duurzaamheidsagenda van de gemeente
  • Eerste kwartaal 2016: Presentatie burgerinitiatief in de raad: 31 maart 2016
  • 21 juni 2016: bespreking burgerinitiatief en Routekaart Windenergie in de Commissie Ruimte

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.