De Groene Stroom Ridderkerk

De Groene Stroom in Ridderkerk wil groene energie gaan opwekken door het inkopen, produceren en verkopen van goedkope en duurzame energie voor iedereen die daaraan mee wil werken. Bijvoorbeeld door collectief zonnepanelen aan te leggen en windmolens te bouwen. Het is duurzaam, goed voor de Ridderkerkse economie en Nederland wordt minder afhankelijk van andere landen voor onze energie. De Windvogel werkt samen met de Groene Stroom om windmolens te ontwikkelen.

Lid worden van De Groene Stroom

Het lidmaatschapsgeld is nu vastgesteld op € 24,– per jaar. Door lid te worden kun je meepraten over en mee bepalen wat we gaan doen om onze doelstellingen te behalen en profiteer je mee in eventuele winsten. Ook kunnen leden financieel participeren. Meer informatie is op te vragen via email: info@degroenestroom.org

Windenergie voor burgers

Ook komen er in Ridderkerk windturbines. In samenwerking met coöperatie De Groene Stroom en energiebedrijf Engie bouwen we aan windpark Nieuw-Reijerwaard. De bedoeling is dat één van de drie turbines in het bezit komt van de lokale cooperatie. De Windvogel ondersteunt de lokale cooperatie in de ontwikkeling. Naar verwachting zal het park mogelijk al in 2019 in exploitatie worden genomen met drie turbines met circa 100m ashoogte en een gezamenlijk vermogen van ruim 9 MW.

Voor windpark Nieuw Reijerwaard van De Groene Stroom en Engie bestaan grondcontracten en is sprake van medewerking van de gemeente. In Ridderkerk is een onherroepelijk inpassingsplan van kracht waarin staat dat er drie windturbines komen op het bedrijventerrein Gemeenschappelijke Regeling Nieuw Reijerwaard (GRNR). De beroepsgronden over windturbines zijn ongegrond geacht door de Raad van State. Met de uitspraak van de Raad van State is het inpassingsplan op dit onderdeel onherroepelijk geworden. Wij zoeken de samenwerking met de gemeente op om de burger een rol te geven in de ontwikkeling van deze windturbines.

Samenwerking

In Ridderkerk werkt De Windvogel samen met lokale coöperatie De Groene Stroom en projectontwikkelaar Engie. Op bedrijventerrein Nieuw Reijerwaard zijn daar drie windmolens gepland. Engie heeft voor twee van de drie molens een omgevingsvergunning aangevraagd en die is verleend door de provincie. De derde windmolen vraagt wat meer tijd omdat er een aantal ruimtelijke belemmeringen moeten worden opgelost voor de geplande locatie.

Nieuws

De Windvogel wil zon en wind voor iedereen, dus sluit je nu aan! Word lid van De Windvogel voor eenmalig € 50 en steun duurzame energieopwekking voor en door burgers.