Agenda online ALV 15 oktober 2022

Graag nodigen wij onze leden uit voor onze online Algemene leden vergadering via Zoom op zaterdag 15 oktober. Aanmelden kan via info@windvogel.nl. Wij sturen je dan de Zoomlink van de vergadering toe.

Datum            : zaterdag, 15 oktober 2022, 11:00 – 13:00 uur

Plaats             : via Zoom

Meld je hier aan voor de komende ALV.

De stukken voor de vergadering staan al op onze website (Zie hieronder voor de links).

Agenda ALV 15 oktober 2022

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken:
  Notulen ALV 25 jun 2022
 3. Mededelingen Bestuur
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2021
  Toelichting Jaarrekening 2021
  Penningmeester geeft een toelichting
  Reactie van de Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening,
  Décharge van het Bestuur
 5. Voorstellen: herbenoeming FAC-leden
 6. Rondvraag
 7. Na de vergadering is er nog een lezing over een energie gerelateerd onderwerp. (Nog onder voorbehoud).

Frank Schoenmakers

Laat een reactie achter

Categorieën