Agenda ALV De Windvogel 20 november 2021

Datum            : zaterdag, 20 november 2021, 11:00 uur

Plaats             : achter uw eigen PC, laptop, tablet of smartphone

Meld je hier aan voor de komende ALV.

De stukken voor de vergadering zijn te vinden via links in deze agenda.

Agenda ALV 20 november 2021

 1. Vaststelling agenda
 2. Ingekomen stukken en mededelingen
 3. Notulen ALV 26 juni 2021
 4. Jaarverslag en jaarrekening 2020 en bestuursvoorstellen
  4.1 Toelichting Jaarverslag & Jaarrekening 2020 – Penningmeester geeft een toelichting
  4.2 Reactie Financiële Advies Commissie op de Jaarrekening 2020
  Mondeling verslag FAC
  Décharge bestuur
  Benoeming en herbenoeming FAC-leden
 5. Financieel plan 2021
  5.1 Stand van Zaken Participatie 2021
 6. Strategie en projecten: Vervolg en voortgang naar aanleiding van Bespreking Toekomststrategie en Projecten
 7. Rondvraag

Koosje de Beer

Laat een reactie achter

Categorieën